Logo
 
 

CRM og salg med SAP Business One

De fleste virksomheder har brug for at der er styr på deres salgs-aktiviteter og kunderelationsstyringen. Derfor har SAP Business One helt naturligt givet dig de bedst redskaber til at holde overblikket: 

Administration af salgsmuligheder og -kanaler

Administration af kontaktoplysninger

Kalender

Standardaftaler

Indkøbsordrer

Leveringer

Kampagneadministration

Returneringer

Specialpriser

Prislister i flere valutaer

Periode- og mængderabatter

Administration af aktiviteter

Tilbud

Rykkere

Kundestyring

Fakturaer


CRM (kunderelationsstyring)

I SAP Business One er CRM-funktionalitet en integreret del af den samlede løsning. Denne funktionalitet giver dig mulighed for administration og vurdering af kundehvervning, -fastholdelse, -loyalitet og -rentabilitet for hele virksomheden.
De tæt integrerede funktioner på tværs af markedsføring, salg og service giver overblik over hele kundens livscyklus.

Salgscyklussen

Med CRM-funktionerne til administration af salgscyklussen i SAP Business One registreres hver eneste salgsmulighed i hele kundens livscyklus, lige fra identifikation af kundeemner til kvalifikation, tilbudsgivning og aftaleindgåelse samt, i sidste ende, eftersalgsservice og -support. Integreret CRM gør det muligt for brugerne at angive oplysninger om salgsmuligheder, heriblandt kilde, potentiel aftalestørrelse, aftaleindgåelsesdato, konkurrenter og aktiviteter.

På grundlag af rapporter, som er et vigtigt element i CRM-funktionaliteten, kan du analysere salgsmuligheder efter kundeemnekilde, område, branche, kunde og artikel. Rapporterne giver mulighed for udfærdigelse af prognoser for, samt visning af forventet indtjening inden for forskellige datointervaller, f.eks. måneds- og kvartalsvis.

Hovedpunkter

Salg: Oprettelse af tilbud, kundeordrer og leveringer, opdatering af lagerbeholdning samt administration af fakturaer og tilgodehavender.

Indkøb: Administration af leverandørtransaktioner, såsom oprettelse af tilbud og indkøbsordrer, opdatering af lagerbehold-ning, beregning af anskaffelsespriser ved import, håndtering af returneringer og kreditter samt behandling af betalinger.

Forretningspartnere: Styring af samtlige oplysninger om kunder og leverandører, heriblandt emailadresser, kontaktdata, adresser, salgsrapporter, aktiviteter og kontosaldo, samt en kalender over brugeraktiviteter med søgefunktion.

Administration af markedsføringskampagner: Oprettelse og administration af markedsføringskampagneaktiviteter samt analyse af deres effekt.

Salg

Med SAP Business One får du alle de værktøjer, du skal bruge for at sikre en nem og effektiv administration af hele salgsprocessen. Det betyder, at der er sammenhæng i processerne, lige fra tilbud over ordrer til leveringer og fakturaer og hele kunde-livscyklussen.

Der er meget stor fleksibilitet, uanset hvilke bilag i salgsprocessen der er tale om.
Der kan oprettes subtotaler og indsættes fritekst, du kan få vist anbefalede alternative artikler, der kan beregnes bruttofortjeneste for hvert bilag, og det er nemt at få vist de senest tilbudte salgspriser. Når der er oprettet et bilag, kan det desuden nemt eksporteres til Microsoft Word eller sendes via e-mail som en PDF-fil.

Salgsordrer giver et fuldstændigt overblik over en artikels lagerstatus på forskellige lagre i tilfælde af varemangel.
"Available-to-Promise"-funktionalitet giver ordremodtageren mulighed for at vælge dellevering af artiklen, eller vælge mellem alternative artikler på en liste. Der kan også angives flere leveringsdatoer og -adresser for hver linjepost, og om nødvendigt kan der sågar oprettes en "back-to-back"-ordre.

I løbet af leveringsprocessen kan medarbejderne i forsendelsesafdelingen generere det påkrævede emballagedokumentations-materiale. Der er nem adgang til sporingsoplysninger og oplysninger om forsendelsesstatus, og lagerbeholdningsmængderne opdateres automatisk, når der foretages en levering.

En returnering kan behandles på flere forskellige måder – med eller uden kredit og sågar ved brug af returneringsbilagene i tilfælde af reparationsrelaterede returneringer.

Salgsfakturaen udløser automatisk oprettelse af en tilsvarende finanspostering. Det vil sige, at der automatisk kan oprettes en kvittering, hvis kunden betaler en del af fakturabeløbet med det samme.

Den effektive rykkerassistent er i stand til at håndtere flere rykkere for hver kunde og registrere en komplet historik. Assistenten kan aktiveres med faste intervaller, f.eks. en gang om måneden så alle udestående kundefakturaer kontrolleres.

YDERLIGERE INFORMATIONER
Send os en Email
Læs med på vores ERP blog hvor vi deler ud af al vores viden
Hvad vores kunder siger