Logo
 
 

SAP Business One som økonomisystem

Når du vælger en totalløsning som SAP Business One, så er du dækket ind på mange forskellige områder. 

Et af de vigtigste områder for en virksomhed er økonomien, og hvordan det kan gøres mere simpelt at holde overblikket. 

Når du vælger en SAP Business One løsning, får du følgende indenfor økonomi:

Kontoplan

Posteringsskabeloner

Valutakurser for flere valutaer

Budgetstyring

Flere posteringsperioder

Betalingskørsel

Finansposteringer

Periodiske posteringer

Indgående betalinger

Checks

Anlægsaktiver

Kreditter

Økonomirapporter

Omkostningsregnskab

Udgående betalinger

Betalingshenstand

Behandling af kontoudtog

Kontoafstemning


Her kan du finde inspirations- og læringsvidoer, der hjælper dig med at få en bedre forståelse af SAP Business One.

Se blandt andet, hvor simpelt Budget er at håndtere. 


      Regnskabsføring og økonomi

Få et komplet sæt værktøjer, til økonomistyring og strømlining af de dermed forbundne arbejdsgange. Løsningen automatiserer almindelige bogføringsopgaver såsom administration af hovedbogs- og finansposteringer, understøtter momsberegning og giver mulighed for transaktioner i flere valutaer.

De fleste finansposteringer bogføres automatisk fra salg, indkøb og bankafvikling. Og der er mulighed for automatisk oprettelse af finansposteringer og tilbageførsel af periodiseringer ved månedens udgang.
Ved hjælp af forudregistrerede bilag kan du gemme flere manuelle finansposteringer i ét batch, så de kan blive behandlet samtidigt. Det muliggør verificering og samling af posteringer før bogføring i hovedbogen.

              Flerdimensionelle
             omkostningscentre

Få mulighed for administration af flerdimensionelle omkostningscentre, der gør det simpelt at analysere økonomirelaterede data. Du kan nemt strukturere omkostningscentrene i hierarkier med henblik på avanceret og præcis rapportering - hos den enkelte virksomhed.

            Integrerede rapporter

SAP Business One byder på en række integrerede rapporteringsværktøjer til oprettelse af virksomheds-, bogførings-, lager- og økonomirelaterede rapporter, kontoudtog og brugertilpassede rapporter. Rapporterne kan eksporteres til mange forskellige formater, heriblandt Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® og PDF.

         Valutakursdifferencer

Løsningen giver dig mulighed for periodisk at evaluere uafsluttede poster i fremmed valuta for derefter at fastlægge differencer og vælge den relevante korrektionstransaktion.

                         Budgetter

Du kan konfigurere budget-fordelingsmetoder, definere budgettal i enhver valuta (lokal, fremmed eller begge dele) og få vist et sammendrag af en budgetrapport med en sammenligning af faktiske og budgetterede tal.

YDERLIGERE INFORMATIONER
Send os en Email
Læs med på vores ERP blog hvor vi deler ud af al vores viden
Hvad vores kunder siger