Logo
 
 

Processer i produktionen

Din virksomhed opererer overordnet indenfor en af disse 4 produktionsprocesser:

1 Ordreproducerende (Make-to-order)

2 Serie-/Lagerproducerende (Make-to-stock)

3 Projektrelaterede ordrer (Engineer-to-order)

4 En kombination af ovenstående (All-in-one)

Uanset hvilken type produktion jeres virksomhed kører, kan Beas Manufacturing håndtere hele processen – fra A til Z.

Fælles for de 4 typer er, at de i større eller mindre omfang har brug for:

a) Produktstyring  b) Materialestyring  c) Produktionsstyring  d) Service- og kvalitetsstyring

 

Processer og funktioner i beas Manufacturing

Beas Manufacturing er et modulopbygget system, som dermed gøre det ekstremt fleksibelt, hvilket betyder, at langt de fleste virksomheder kan holde sig indenfor standardsystemet.

Det giver en strategisk fordel, da løsningen derved bliver dels:

Hurtigere at implementere og opdatere

Langt lettere/billigere i drift og vedligeholdelse i dens levetid

Billigere at implementere

Din virksomhed er i stand til at vokse sig større og tilpasse sig nye produktområder og services – gennem de store udvidelsesmuligheder

Fokus på kunden og at gøre forretning

Med Beas Manufacturing kan du holde din organisation fokuseret på at opnå den bedste kundetilfredshed.
Det gør du ved at få alle relevante informationer integreret i ét system, på tværs af din organisation – lige fra salgsordre, indkøbsordre, kalkulation, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring, lager og logistik.
Dine processer bindes sammen i det tempo og ambitionsniveau, som din virksomhed har – uanset hvilken produktionsform den har.

Ordreproducerende virksomhed

For ordreproducerende virksomheder er det afgørende at have så effektive produktionsprocesser som muligt, for at være i stand til at nedbringe tiden til administration, design og konstruktion af de enkelte ordrer.
Det kan sikres gennem virksomhedstilpasset produktionsstyring i Beas Manufacturing.

Herigennem kan du holde produktionsomkostningerne nede, undgå lange eller dalende leveringstider og sikre, at lageromkostningerne ikke stiger unødvendigt. Samtidig bliver det muligt at opnå større indblik og gennemsigtighed i produktionen, der giver dig et større overblik.

Som en ordreproducerende virksomhed er et af hovedelementerne et simpelt og overskueligt planlægningsværktøj, som muliggør, at agere hurtigt på ændringer af ordrer og f.eks. kunne presse hasteordrer frem i køen.

Lager-/Serieproducerende

En stor fordel for lager-/serieproducerende virksomheder er, at de kan opnå en høj produktivitet til lave omkostninger, når maskineriet er omstillet. Risikoen kan imidlertid være, hvis der bliver produceret for meget som ikke kan blive solgt og virksomheden derved binder likviditet til et for stort færdigvarelager.

Den risiko reduceres med den tætte integration i Beas Manufacturing, imellem salg (prognoser) og MRP1 og MRP2 – som er tilgængelig for alle relevante medarbejdere i virksomheden. Ligeledes giver de mange data, der er til rådighed, et meget kvalificeret grundlag for at fastlægge den optimale seriestørrelse. Opsætning af min/maks. lager og automatiseret materialebestilling baseret på forecast sørge for, at du altid har de råmaterialer på lager, som du skal bruge.

All-in one (kører begge processer)

Grunden til, at mange produktionsvirksomheder kører begge ovenstående processer er, at der i det færdige produkt – som kan være produceret til ordrer, ofte indgår i standardkomponenter, som kan være en fordel at have produceret på forhånd, til eget lager. 
Opsætning af seriestørrelser, min/maks. antal sørger for en optimal produktion, som sikrer lave produktionsomkostninger og samtidig ikke overbooker ressourcerne. 
I Beas Manufacturing kan du styre begge dele – behovet for at producere standardkomponenter til lager, og kalkulation/planlægning af en konstant strøm af nye ordrer/projekter. Samtidig har du 100% batchstyring, så kvalitetskontrollen hele tiden er optimal.

Projekt leverandør

Hvis din virksomhed laver maskiner, større emner eller andet, som kun produceres én gang eller er individuelt unik, så er der også hjælp at hente i Beas Manufacturing.

Projektstyrringsmodulet hjælper med at samle alle relevante data, som f.eks. tegninger, certifikater, tilbud, kalkulationer, ind- og salgsordrer ét og samme sted. Samtidigt kan du oprette forskellige projekttemplates, som standardiserer projekterne og dermed sikre at leveringstiderne bliver overholdt.

Når der ikke findes en standardprisliste for produktet, er for- og efterkalkulation i beas Manufacturing et enestående værktøj til at hjælpe produktionschefen til at sikre at produkterne er profitable.
Integrationen med dit CAD-system gør, at tegninger og specifikationer kan importeres direkte ind i beas – og danne grundlaget for kalkulation, styklister, MRP mv.

Se her, hvordan beas Manufacturing understøtter de forskellige produktionsprocesser: 

YDERLIGERE INFORMATIONER
Send os en Email
Hvad vores kunder siger